Gwe-ddarllediad o gyfarfod diweddaraf y panel

Cyfarfodydd sydd ar ddod

27 Medi 2024, 10:00am
13 Rhagfyr 2024, 10:00am
31 Ionawr 2025, 10:00am

Agendâu, Cofnodion a Chyfarfodydd

Gweld pob un >

Croeso

O dan y Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, mae gan bob ardal Heddlu ‘Panel yr Heddlu a Throseddu’ i gynnal archwiliadau rheolaidd a chydbwyso ar berfformiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar ran y trigolion a’r Gymuned. Mae hefyd yn ofynnol i’r Comisiynydd ymgynghori â’r Panel ynghylch eu cynlluniau a’u cyllideb ar gyfer plismona, yn ogystal â lefel treth y cyngor a phenodi Prif Gwnstabl.

Parhau i ddarllen >