Adroddiadau’r Panel

Adroddiadau sydd wedi cael eu cyhoeddi gan y panel yw’r rhain.

Dewiswch ddolen isod i lawrlwytho a darllen dogfen.

Cyhoeddiadau Eraill

Praesept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2024/25

Ymateb y panel i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent 2022/2023

Ymateb y panel i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent 2021/2022

Praesept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2023/24

Praesept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2022/23 (DIWYGIEDIG)

Praesept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2022/23

Adroddiad ar benodiad arfaethedig Prif Gwnstabl Gwent

Praesept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2019/20

Praesept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2018/19 (Praesept Arfaethedig Diwygiedig)

Praesept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2018/19

Adroddiad ar benodiad arfaethedig Prif Gwnstabl Heddlu Gwent

Praesept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2017/18

Penodiad arfaethedig Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent

Praesept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2016/17

Adroddiad y Panel ar benodiad arfaethedig Pennaeth y Staff yn Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Praesept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2015/16

Cyllideb a Phraesept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2014/15

Adroddiadau Amrywiol

Adroddiad ar Gynllun yr Heddlu a Throseddu Drafft Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent 2013/17

Penderfyniad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent

Penderfyniad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent