Trefniadau’r Panel

**Mae Panel Heddlu a Throseddu Gwent yn recriwtio ar gyfer Aelod Cyfetholedig; os oes gennych chi ddiddordeb, darllenwch yr hysbyseb canlynol: Hysbyseb – Panel Heddlu a Throseddu Gwent – Penodi 2 Aelod Annibynnol **

 

Yn unol â Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, mae’n ofynnol creu ‘Trefniadau’r Panel’ ar gyfer sefydlu a chynnal Panel yr Heddlu a Throseddu.

‘Mae Trefniadau’r Panel yn ofyniad statudol ac maent wedi cael eu cymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Cartref. Mae Trefniadau’r Panel yn pennu’r fframwaith o reolau gweithredol ar gyfer Aelodaeth a Hyrwyddiad y Panel ynghyd â Lwfansau a Threuliau’r Aelodau’.

Gellir gweld Trefniadau’r Panel ar gyfer Panel yr Heddlu a Throseddu Gwent drwy ddewis y dolenni isod: